Video file

Wachten op hulp terwijl u eigenlijk al ‘te lang’ gewacht hebt met hulp vragen? Gestuurd worden naar een gezin omdat jij als professional ‘ruimte’ hebt in u caseload?
Nee!!!
Wij willen dat het gezin of de jeugdige zelf de keuze maakt met wie zij wil werken. De samenwerking kan direct, zonder wachttijd, starten.

Image
meer informatie.jpg

Zorgaanbieder

Een ‘organisatieloze organisatie’, want het zijn de mensen waar het om gaat.

Lees meer Lees minder

De leiding van Koel Jeugdzorg is in handen van mensen die allemaal jarenlang gewerkt hebben in de brede jeugdzorg en/ of ervaring hebben met de hulpverlening in hun gezinnen. Door deze ervaringen zijn wij ervan overtuigd dat de Jeugdzorg anders georganiseerd kan en moet worden. Het gaat om de cliënten en de professionals, de bedrijfsvoering is hieraan dienstbaar. De maatschappelijke ontwikkelingen duwen organisaties in processen van beheersen en verantwoorden. Uiteraard willen en kunnen wij ons op kwaliteit verantwoorden, we zijn immers ISO gecertificeerd, maar dat wil voor ons niet zeggen dat de organisatorische processen leidend zijn. Nee! Jij, of u nou professional bent die haar expertise in wil zetten of jeugdige of gezin die ondersteuning nodig heeft, jij bent degene waar het bij ons om draait.

Image
zorgaanbieder

Plat

Koel Jeugdzorg is een platte organisatie waarbij we samen de richting van de organisatie bepalen

Lees meer Lees minder

We doen er alles aan om de professionals zodanig (administratief) te ondersteunen dat zij zich zo volledig mogelijk op hun eigenlijke werk kunnen richten. Deskundigheidsbevordering, innovatie en inhoud staan bij ons voorop zodat professionals zich verder kunnen bekwamen en voor meer gezinnen en jeugdigen de juiste match kunnen zijn.
We hebben 1 operationeel manager die de teams coacht en de inhoudelijke processen stimuleert. Organisatieveranderingen zijn in een platte organisatie niet nodig, wat een heleboel tijd en frustratie scheelt voor inhoudelijk professionals. Kleine teams van 6 tot 12 mensen die flexibel en wendbaar zijn, waar de inhoudelijke lijnen kort zijn en ook de oh zo nodige onderlinge gezelligheid en verbondenheid gevonden wordt.

Image
Plat

Regie

Wij weten, ook omdat we zelf allemaal ervaring hebben in de hulpverlening, dat het belangrijk is voor jou als mens dat je regie hebt. Professionals bepalen zelf of zij beschikbaar zijn en geven mede richting aan inhoud, deskundigheidsbevordering en innovaties.

Lees meer Lees minder

De cliënt vraagt pas om hulp als ‘het water aan de lippen staat’ en dan wil je toch niet wachten! Nog sterker als je in je kwetsbare vraag om ondersteuning samenwerkt met een professional die je zelf gekozen hebt dan is het toch echt makkelijker om je open te stellen. Regie op de keuzes die je maakt, dat bevordert ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Jíj bent ‘t immers die je (professionele) leven inhoud wil geven. Maak gebruik van de mogelijkheid om hierin samen te werken met anderen, samen ben je sterker en kom je verder. Pak die regie en verantwoordelijkheid en geef richting aan je (professionele) leven!

Image
Regie

JGGZ en Jeugdhulp

De professionals van Koel Jeugdzorg bieden ambulante specialistische integrale JGGZ en Jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen in verschillende regio’s in Noord-Holland.

Lees meer Lees minder

Wij hebben als professionals ervaring en expertise op het gebied van de specialistische JGGZ en specialistisch ambulante begeleiding en behandeling. Je kunt hierbij denken aan systeemtherapie, samenwerken met multiproblem gezinnen, gezinsgerichte behandeling en begeleiding, individuele behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren, vaktherapieën, etc. Verschillende professionals zijn gecertificeerd om onderzoek en diagnostiek uit te voeren.
Wij werken in iedere situatie in principe met 2 professionals samen waarvan minimaal 1 WO opgeleide gedragsdeskundige. Hierdoor is er een verbrede deskundige blik op de situatie, juist ook omdat die beschouwd en ervaren wordt als problematisch.
Onze kracht is dat wij als professionals door onze jarenlange ervaring verder kijken dan ons eigen vakgebied. Wij zien de hulpvrager als ‘heel’ mens in relatie tot de omgeving, we kijken verder dan het probleemgedrag, de diagnose, de (v)echtscheiding, de verslaving, de gezinssituatie, de psychische zorgen, etc. Doordat we aansluiten bij de vragen van de cliënt en het gezin én doordat we een grote diversiteit aan professionals in huis hebben die met elkaar kunnen samenwerken, is onze inzet zo kort als mogelijk met een maximaal praktisch effect, welke zal leiden tot tastbare positieve resultaten die de betrokkenen beogen in het dagelijkse leven. We hebben de mogelijkheid om onze inzet te intensiveren door zo nodig meerdere professionals (tegelijkertijd) in zetten of de frequentie tijdelijk op te hogen. De keuze hiervoor wordt gemaakt in nauwe afstemming met de cliënt, het gezin en mogelijk andere (professionele) betrokkenen.

Image
Team handen foto

Match

De klik tussen cliënt en professional vinden wij heel belangrijk. That’s where the Magic Happens!! De cliënt zoekt, al dan niet samen met de verwijzer, op de matchingswebsite met een paar muisklikken de beschikbare professionals waar zij een gesprek mee willen voeren. In het gesprek dat volgt, nee eigenlijk al bij het opendoen van de voordeur, voel je de eerste klik. In het gesprek dat volgt ontdek je beiden of jullie de juiste match zijn. Wij garanderen dat de professionals waaruit je kunt kiezen ‘de juiste papieren’ hebben.

Niet wachten op een wachtlijst maar meteen starten met de professional die jij gekozen hebt. Onze backoffice zorgt ervoor dat administratief gezien alles op orde is zodat jullie je volledig kunnen focussen op de door jullie opgestelde doelen en te behalen resultaten.

Image
Match

Locatie

Wij werken allemaal van huis uit of vanuit een behandelruimte in Alkmaar.

Professionals, backoffice, directie, etc. Er is dus geen kantoor waar de cliënt of collega’s naar toe kan komen. De organisatie is ingeschreven in Zaanstad waar de backoffice, wanneer nodig, samenkomt. Ook worden hier vergaderingen gepland en ontmoeten we elkaar. Therapie wordt in ieder geval vanuit Alkmaar vanuit de Edisonweg 12 geboden. Verder wordt alle hulp thuis bij het gezin geboden of op een samen te bepalen locatie zoals op school, bij de kinderopvang, of op een andere gekozen locatie. Dit is afhankelijk van het specialisme van de professional en van de situatie waarin het gezin of de jeugdige zich bevindt.

Image
Locatie

ISO-certificaat

De gemeenten waar wij mee gecontracteerd zijn verwachten van ons een kwaliteitscertificaat. Wij zijn ISO gecertificeerd en tonen hiermee aan dat wij ons het hele jaar door inzetten om de kwaliteit van de hulpverlening, de samenwerking en de ontwikkeling van de inhoud goed op pijl te houden. Iedereen draagt hier zijn of haar steentje aan bij.

Image
ISO Certificatie